De veranderingen in de Automotive gaan op dit moment nog veel sneller dan we van tevoren gedacht hebben. De technologie, schaalvergroting en een krimp in het aantal autobedrijven. Dat is exact de reden voor mij om Automotive klankbord gesprekken te plannen.

Wat mij is opgevallen?

De veranderingen die ik zag, voelde en ervoer op het moment dat ik de importeur Honda verliet zijn steeds duidelijker zichtbaarder. Krachtvelden en machtsvelden veranderen. De bedrijfskolom veranderd! De reden? Er wordt onvoldoende rendement behaald.

De tijd van de vele glazen showrooms met enorme investeringseisen zijn voor de meeste Automotive ondernemers voorbij doordat het rendement onder druk staat. Verschillende autodealers en autobedrijven gaan door met hun werkzaamheden en beleid alsof er niets aan de hand is. Terwijl ondernemers worstelen met de investeringsvraag. Hoe ga ik binnen de Automotive de toekomst tegemoet?

Automotive KlankbordReturn of investment is nog nooit zo belangrijk geweest

In dat speelveld heb ik gemerkt, ligt mijn intrinsieke wens om deze ondernemers te helpen door commerciële waarde toe te voegen aan hun bedrijf. Door mijn ervaringen bij een fabrieksimporteur op business development niveau vanuit een klein en hecht team, de lokale en internationale relaties, heb ik inzicht gekregen in de Europese krachtvelden. Hierdoor kan ik ondernemers helpen hun weg te vinden vanuit oude structuren en nieuwe innovatieve oplossingen. Hierbij kijk ik graag naar de wijzigingen in de bedrijfskolom. Onafhankelijke kijk vanuit een gelijkwaardige relatie. Het kan namelijk anders vanuit nieuwe mogelijkheden.

Sterke onafhankelijke partners en expertise

Samen met een aantal partners in de verschillende expertise terreinen kan ik diverse oplossingen bieden. Quick Scan & Advies, Financiële analyse. Diepgaand, (her)financiering mogelijkheden, bedrijfsbegeleiding op strategisch, tactisch en operationeel managementniveau. Er zijn nieuwe routes verkoop nieuw en occasions buiten de lokale importeurs om, private lease is enorm in opkomst en alle andere mobiliteitsoplossingen. Unieke klantenbinding en verkoop via Blockchain technologie vanuit een compleet ander startpunt; de consumenten.

Automotive klanbord gesprek Merk gebonden, marketing gebonden formules, garageformules of juist compleet onafhankelijk. Het maakt mij niet uit. Het uitgangspunt is de ondernemer, zijn of haar bedrijf en een eigen strategie die past bij het bedrijf voor de komende 5 tot 10 jaar.

Automotive Klankbord gesprek

Dat er investeringen nodig zijn is duidelijk.
De vraag is meer waarin wil je als ondernemer investeren?

Graag help ik ondernemers met een Automotive klankbord gesprek.
Natuurlijk compleet vertrouwelijk.

Hartelijke groet,
Karin van den Berg

Marketing Creator

06 2544 3013

Onafhankelijk
Business Development & Franchise
Automotive
Technisch
Zorg & Welzijn

logo marketing creator