Privacy gegevens die wij verwerken

Marketing Creator verwerkt je persoonsgegevens doordat zij gebruik maken marketing en communicatiediensten voor zichzelf en voor haar klanten die met toestemming zijn verstrekt door de zakelijke en netwerkrelatie die zij onderhouden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige privacy gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marketingcreator.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Wij analyseren het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wij volgen het surfgedrag op verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Wij verwerken persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marketing Creator neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marketing Creator) tussen zit. Marketing Creator gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Verschillende CRM-systemen en data-applicaties die van hoge kwaliteit zijn voor marketingdoeleinde voor Marketing Creator en haar klanten, Microsoft Windows, Google-applicaties, boekhoudprogramma voor de administratieve activiteiten. Loyaliteitsproducten en diensten voor de klanten van Marketing Creator en de klanten van haar klanten zodat zij meer rendement kunnen realiseren vanuit direct-selling, cross-selling en leads en marketing. Applicaties aangeboden door kwalitatief hoogwaardige leveranciers op IT en hosting ondersteunende activiteiten om de kwaliteit van dienstverlening naar de klanten van Marketing Creator te borgen voor alle sales en marketingactiviteiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marketing Creator bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

Bewaartermijn van 7 jaar na laatste activiteiten:
voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, lijst met contactgegevens van de klant via een app, bankrekeningnummer

Bewaartermijn van 2 jaar na laatste activiteiten:
IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen omdat Marketing Creator onderdeel is van een groot netwerk, alsmede advertentienetwerk, internetbrowser en apparaat type

Delen van persoonsgegevens met derden

Marketing Creator deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marketing Creator blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij persoonsgegevens aan andere derden om werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Wij gebruiken de volgende programma’s:

 • WordPress of het Content Management Systeem van de klant zelf
 • Programma’s van Google
 • Eigen mailingprogramma en soms Mailchimp van mijn klanten
 • Microsoft Office
 • Sociale mediakanalen
 • Webmail diensten
 • Product & Loyaliteitsprogramma’s

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Cookie: Googly Analytics, Google Maps, Google Mijn Bedrijf, Facebook Pixel.
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Bewaartermijn: 2 jaar

Wij maken gebruik van de browser mogelijkheden van zoekmachines voor een vriendelijk gebruik van functionele, analytische en tracking mogelijkheden die zij bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze systemen voor de technische functionaliteit en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheden om surfgedrag van bezoekers zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marketing Creator neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons. Wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL certificaat. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • De werkcomputers zijn beveiligd met een virusscanner/firewall en zijn ook beveiligd met een wachtwoord. Extreem privacygevoelige bestanden zijn eveneens beveiligd met een wachtwoord.

Privacy gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marketing Creator en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marketingcreator.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Marketing Creator wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de AVG kunt u vinden via de link.

Marketing Creator neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marketingcreator.nl.

Marketing Creator, gevestigd aan Rosa Spierstraat 17, 2162JT Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.marketingcreator.nl
Rosa Spierstraat 17, 2162JT Lisse
+31625443013
KVK-nummer 66703905

Karin van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Marketing Creator zij is te bereiken via info@marketingcreator.nl

Logo Marketing Creator