Een kwaliteitsprogramma voor innovatief ondernemen!

Marketing Creator kiest voor klantgericht innoveren en heeft daarom een kwaliteitsprogramma ontwikkelt voor meer rendement. Via de communicatie-middelen als LinkedIn, Facebook, Mailing en onze website, houd ik u op de hoogte van haar activiteiten, kwalitatieve projecten en aanbiedingen.

Marketing Creator heeft speciale programma’s ontwikkeld voor innovatieve ondernemers in verschillende marktsegmenten. De ervaring binnen Franchiseorganisaties en de Japanse kwaliteitsprogramma’s hebben geholpen met de ontwikkeling voor direct toepasbare verbeteringen. De samenwerking met ketenpartners is daarin essentieel. Mijn aandacht richt ik op de marge verbetering in combinatie met effectieve marketingactiviteiten om meer omzet te genereren.

Bedrijfsproces

Door mijn jarenlange ervaring binnen de aftersales van een grote multinational heb ik geleerd om elk aspect van de bedrijfsvoering te begrijpen. Vanuit deze kennis maakt Marketing Creator de vertaalslag naar: innovatie, een betere marge, meer klanten en een hogere omzet.

Het is mijn overtuiging, dat bedrijven hun eigen identiteit en unieke marktpositie nodig hebben om succesvol te worden en te blijven. Innovatie en inspelen op veranderingen zijn daarbij van essentieel belang. Graag ondersteun ik bedrijven met hun eigen unieke marktpositie te versterken in:

  • Sales en marketing
  • Service en aftersales
  • Kwaliteit en proces
  • Soft- en Hard-Franchise

Sociale omgeving

Met ons kwaliteitsprogramma richten wij ons op: uw marketing afstemmen op onze samenleving. De speciale doelgroep analyse geeft inzicht in de processen voor een betere en effectieve balans in uw online marketing-activiteiten.

Met het programma voor organisaties kijkt Marketing Creator naar de keten en de rol van de verschillende stakeholders, zoals: medewerkers, leveranciers, strategische partners en gemeentes. Daarnaast geef ik aandacht aan alle sociale aspecten van de verschillende klantgroepen voor het beste resultaat; zoals:

  • Senioren, gezinnen en jeugd
  • Educatie en cultuur
  • Zorg, welzijn en veiligheid
  • Natuur, milieu en duurzaamheid

Wilt u weten welke 3 adviezen vanuit het marketing kwaliteitsprogramma door u direct zijn toe te passen binnen uw bedrijf?

Wilt u de strategie aanpassen en heeft u daarbij een onafhankelijke marketing-advies nodig?

Kwaliteitsprogramma innovatief ondernemen

This post is also available in: Engels